Sprungmarken
Neredeyim?
  1. Anasayfa
  2. Servis
  3. Künye
  4. Kullanım şartları

Kullanım şartları

§ 1 Genel şartlar

(1) www.wiesbaden.de internet sayfası, eyalet başkenti Wiesbaden'in resmi internet sayfasıdır. İnternet sayfasının sunucusu, eyalet başkenti Wiesbaden'dir (aşağıda şu şekilde anılacaktır: Sunucu).

(2) wiesbaden.de platformu, işbu kullanım şartları esas alınarak kullanılır. Kullanıcı, kullanım şartlarına dikkati çekildiği, dikkate alacak durumdaysa ve platformun kullanmaya devam ettiği andan itibaren bu şartları kabul etmiş demektir. Eyalet başkenti Wiesbaden'in sunduğu ürünler için özel olarak kararlaştırılmış genel ticari şartlar (AGB) geçerlidir.

§ 2 İçerikle ilgili sorumluluk

(1) İnternet sayfasındaki bütün bilgi ve öğeler doğru olarak düzenlenmiştir. Sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliğine dair sorumluluk ve garanti üstlenilemez. Sunucu, yine aynı şekilde internet sayfasından verilerin açılması veya indirilmesi sırasında bilgisayar virüsleri yüzünden meydana gelebilecek muhtemel zararlar için de sorumluluk üstlenmez.

(2) Sunucunun sadece sayfa bağlantıları (linkler) verme yoluyla giriş temin ettiği yabancı içerikler için sorumluluk taşımaz. Sunucunun linkleri verilen sayfaların içeriği ve tasarımı üzerinde bir etkisi olmadığı için, bilhassa bu internet sayfalarının içeriğini kendine mal etmesi/benimsemesi söz konusu olamaz. Bu nedenden dolayı, wiesbaden.de dışındaki sayfaları açan linklerin kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

(3) wiesbaden.de platformuna belli içerikler koyan herkes, diğer kullanıcıların kültürel ve dinsel değerlerini dikkate almayı ve özellikle onur kırıcı, iftira niteliğinde, hakaret içeren, tehditkar, müstehcen, pornografik, gençlere zarar verici, ırkçı, aşırı veya yasalara veya ahlaka aykırı diğer türlü ifadeler, resimler vb. kullanmamayı taahhüt eder. Sayfaya içerik koyan şahıs, verdiği linklerle bağlantılı içeriklerin de aynı biçimde bu şarta uygun olduğunu kontrol etmek zorundadır.

(4) Sunucu, bu kullanım şartları taleplerinin ihlal edildiği şüphesinin oluşması halinde bile içerikleri engelleme hakkına sahiptir. Bu ihlallerin yasal sorumluluğunu, sadece bu içerikleri koyan veya bu içeriklerin linkini veren taşır. Üçüncü şahısların sizin davranışlarınızdan kaynaklanan olası hak ve taleplerinden sunucuyu muaf tutmakla yükümlüsünüz.

§ 3 Telif hakkı

Sunucunun internet sayfası, sunucu tarafından kullanılan grafik, metin, resim ve görsel ve işitsel içeriklerin telif hakkı saklıdır ve sunucunun önceden verilmiş izni olmaksızın başka özel amaçlarla ne bütünüyle ne de kısmen alınamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, elektronik veya başka biçimlerde kaydedilemez veya üzerinde işlem yapılamaz veya herhangi başka bir biçimde kullanılamazlar. Aynı şey, sunucu tarafından sunulan yabancı içeriklerin seçimi, koordinasyonu, düzenlenmesi, genişletilmesi ve herhangi başka bir işlemden geçirilmesi için de geçerlidir. Münferit kısımların telif hakkı da yine aynı şekilde kendi başına saklıdır.

§ 4 Teknik açıklamalar

Teknik nedenlerden dolayı, sistemin bazen zaman ve/veya içerik bakımından sadece sınırlı kullanımı söz konusu olabilir. Sunucu, teknik bakımdan en iyi kullanılabilirlik için çaba gösterir. Sayfaya sınırsız erişme hakkı söz konusu olamaz.

www.wiesbaden.de platformunun kullanımıyla ilgili teknik şartlara ilişkin ayrıntılı açıklamaları sayfanın en altında bulabilirsiniz.

§ 5 Veri koruma

(1) Kişisel bilgiler/veriler, internet sayfasında kullanım için sunulan hizmetler, özellikle çevrimiçi formları için gerekli olması ve kullanıcının onay verdiğini beyan etmesi şartıyla, Alman Tele-Hizmet Kanunu'nun hükümlerine göre toplanır ve kullanılır. Kullanıcının onayı protokole geçirilir. Kullanıcı, verdiği onayın içeriğine istediği zaman ulaşabilir ve ileriye dönük geçerli olmak üzere iptal edebilir.

(2) Sadece aşağıdaki bilgiler sistemde kaydedilir: Kişisel bilgiler hakkında başka bilgiler vermeyen günlük dosyalar ve IP adresleri.

(3) Kullanıcılar, yasal düzenlemeler çerçevesinde kaydedilen kendi kişisel bilgileri hakkında her an bilgi alabilir veya bu bilgileri görebilirler. Bu konuyla ilgili olarak, Wiesbaden eyalet başkent yönetiminin resmi veri koruma görevlisine başvurabilirler.

§ 6 Bilgi aktarımı ve e-posta trafiği

(1) wiesbaden.de, kullanıcının internet tarayıcısıyla web sunucusu arasında korumalı bağlantı sağlamaz.

2) Formlardaki bütün bilgiler, SSL (Secure Sockets Layer) üzerinden 128 Bit ile şifrelenerek aktarılır.

(3) wiesbaden.de sayfasında anılan e-posta kutuları, Hessen Eyaleti İdari Usul Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde bir erişim sağlarlar:

Wiesbaden eyalet başkentine gönderilen e-postalar, şayet açık bir şekilde başka bir not düşülmemiş ise, güvenliksiz aktarılır. Yani yetkisi olmayan şahıslar tarafından bilgilerin görülebilmesi veya değiştirilebilmesi ihtimal dışı değildir. Wiesbaden eyalet başkent idaresine gönderilen şifreli e-postaların şifrelerinin idare tarafından çözülebileceğinin garantisi verilemez. Bu yüzden, erişimin açılması sadece şifrelenmemiş e-postalara istinat eder.

Bütün e-posta kutuları, yasal veya sözleşmeyle kararlaştırılmış süreleri başlatmak veya bu sürelere uymak için gerekli elektronik beyanları kabul etme özelliğine sahip değildir. E-posta kutularının düzenli olarak boşaltılacağının garantisi verilemez.

Bütün e-posta kutuları, elektronik imza taşıyan hukuken bağlayıcı beyanları kabul etme özelliğine sahip değildir. Yani sadece imzasız e-postalar için erişim açılır.

§ 7 wiesbaden.de sayfasında reklam (reklam kodeksi)

wiesbaden.de internetteki bölgesel reklam platformudur.

wiesbaden.de aşağıda belirtilen kurallara sahip olan bir reklam kodeksine sahiptir. Bu platforma reklam veren şirketler, reklam kodeksini kabul ederler:

1. Yasak olan reklamlar

siyasi, dinsel veya ideolojik içerikli reklamlar, alkol ve tütün mamulleri ile bunlarla bağlantılı mamullerin reklamları, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin yanı sıra çevrenin korunmasına zarar verebilecek ürünlerin reklamları, gençlerin ilgilerine zarar verebilecek veya onların tecrübesizliğini kullanmaya müsait reklamlar, cinsel içerik kullanılarak yapılan veya cinsel uyarım etkisi yapabilecek veya pornografik olan reklamlar, ayrımcı içeriğe sahip reklamlar, sağ ve ölmüş olan insanlara hakaret eden veya adlarını kötüye çıkaran reklamlar, yasalara aykırı veya ceza gerektiren fiillerin çağrısını yapan reklamlar, savaşı ve şiddeti yücelten veya halklar arasındaki diyaloğa aykırı reklamlar, Wiesbaden'in itibarına veya çıkarlarına aykırı olan reklamlar, yapılış veya içerik itibariyle bizzat yasalara veya ahlaka aykırı olan veya böylesi ürünlerin sunumunu yapan reklamlar.

2. wiesbaden.de sayfasındaki online reklamcılar, kendi ifadelerinin ve online reklamlarının içeriğini sorumluluğunu bütünüyle taşırlar.

3. wiesbaden.de sayfasındaki online reklamcılar, müşterilerin kişisel bilgilerinin gizliliğini koruyan iletişim biçimlerini seçerler.

4. wiesbaden.de sayfasındaki online reklamlar, sadece reklam için belirlenen reklam alanlarında yapılır.

5. Kullanıcıların bilgi almasını kısıtlayan veya içeriğin üzerini örten reklam biçimleri kullanılmaz.