Sprungmarken

Yaşlılar

Wiesbaden, yaşlı vatandaşlarının iyi bir yaşam kalitesine sahip olma talebini karşılama yükümlülüğünü her zaman yerine getirmiştir. Kilisenin finanse ettiği kurumlar, eyalet yönetimine ve diğer finansörlere ait çok sayıda sosyal yardım kurumunun yanı sıra özel ticari hizmet sunucular, yaşlı insanlar için uygun arz ve hizmetler sunmaktadır.

Gelecek on yıllarda Wiesbaden'de de yaşlı insanların sayısı daha da artacak. Bu, her şeyden önce ortalama yaşam süresinin artmasından kaynaklanmaktadır. Ortalama yaşam süresinin artmış olması, kişisel gelişim ve ilerleme kaydetme için çok sayıda imkanla bağlantılı olarak, yaşlılığa hayat evresi olarak daha fazla önem kazandırmıştır. Ancak ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte yoğun bakıma ihtiyacı olan yaşlı insanların sayısı da artmaktadır. Böylece yaşlılık, yekpare bir hayat konumu değil, bilakis oldukça kişisel gereksinimler ve istekleri içeren çeşitli bireysel hayat durumları anlamına geliyor demektir. Yaşlılık, bir durum değil, aksine farklı yaşam kesitlerinin tecrübe edildiği bir süreçtir.

Sosyal Hizmetler Dairesi'ndeki Yaşlılar İçin Sosyal Hizmetler Bölümü'nün en önemli hedefi, yaşlı insanları yaşam tarzlarını kimseye muhtaç kalmadan bağımsız şekilde sürdürebilmeleri yolunda desteklemenin yanı sıra yaşlıların toplumsal ve kültürel katılımını muhafaza ve teşvik etmektir.