Sprungmarken

Gençlik

Gençlerin benimsendiklerini hissetmeleri ve olumlu bir öz güven duygusu geliştirmeleri, kesinlikle günlük hayattaki tecrübelerine ve toplumun onlara yetişkin olmanın eşiğinde sunduğu perspektiflere bağlıdır. Bu bağlamda eğitim ve meslek ön planda yer alır.

Ama gençler, diğer taraftan "kendi işlerini kendileri görmek", "yaşlılar" ile aralarına kültürel anlamda sınırlar koymak istemekte, sürekli farklı zorlu görevler aramakta ve zamanın ruhunu tecrübe etmektedirler. Wiesbaden gençlik sosyal hizmetleri, bu vesileyle öneriler sunmakta, refakat etmekte ve gereken durumlarda bireysel yardım ve destek sunmaktadır.