Sprungmarken

Kochbrunnenplatz

Kochbrunnenplatz meydanı, kuzeyinde Taunusstrasse ile komşudur, batı tarafındaki Saalgasse sokağında Kochbrunnen sıra sütunlarının kalıntıları bulunmaktadır. Mimar Wilhelm Bogler, sıra sütunları 1887/88 yıllarında inşa etti ve bütün meydanı z biçimindeki bir ana hatla doldurdu.

Sıra sütunlar, savaştan sonra 1949 yılında tekrar kullanılmaya başlandı, ancak altmışlı yıllarda yıkıldı - sadece Saalgasse'deki kanat ayakta kaldı. Ancak tarihi cazibesi, doksanlı yıllarda önüne inşa edilen cam bir bina yüzünden yok edildi.

Kaynar su şadırvanı, eskiden sıra sütunların güney ucunda bulunuyordu, 1976/77'de yeri değiştirildi ve yenilendi, şadırvandan hala kaplıca suyu akmaktadır. Şadırvanda 15 kaynağın suyu bir araya gelmekte ve şadırvan dakikada 68,75 derece sıcaklığındaki 880 litre kaplıca suyunu yüzeye taşımaktadır.